Nabestaanden steunen

Tekst voor kinderen

Omgaan met verlies is niet altijd eenvoudig. Misschien wilt u iemand met verlies helpen, maar vraagt u zich af hoe dat het beste kan. Hier volgen een paar tips hoe u nabestaanden kunt steunen bij het omgaan met verlies.

Rouwen: heel persoonlijk

Rouwen: heel persoonlijk

Er is geen medicijn tegen verlies. Dat klinkt eenvoudig, maar we hebben de neiging om verdriet en pijn op te willen lossen. Ook is er geen 'goede' of 'slechte' manier om ermee om te gaan. Wat verlies is, voelt voor iedereen anders en hoe mensen ermee omgaan is heel persoonlijk. Iedereen rouwt in zijn eigen tempo en vaart daarbij zijn eigen koers, afhankelijk van vele factoren. Iemands persoonlijkheid speelt een rol, maar bijvoorbeeld ook de band met de overledene en eerdere ervaringen met verlies.

Rouwen kent geen tijd

Verdriet kent geen tijd

Voor de omgeving gaat de tijd door en is een overlijden soms ‘al’ weer een jaar geleden. Voor nabestaanden kan het voelen alsof het ‘pas’ een jaar geleden is. Verdriet kan sluimeren en soms ineens weer op komen. Nieuw verlies kan oud zeer oprakelen. Het is een verwarrend proces en het kan jaren duren. Omgaan met verlies kent geen begin- en eindtijd.


Door herinneringen te delen, vertelt u overde persoon die er nu niet meer is. U brengt iemand weer een beetje terug door over hem of haar te praten en grote en kleine anekdotes te delen. Het is fijn om samen aan iemand te denken.


Meestal vinden nabestaanden het prettig dat u aan hen of de overledene denkt. Een gebaar wordt meestal gewaardeerd. Dat geldt ook voor het plaatsen van een bericht op deze website. Misschien heeft u nog foto’s die u kunt plaatsen van de overledene, of een mooi gedicht. Ook de woorden ‘Ik denk aan jou’ kunnen voldoende zijn. Kijk maar wat bij u past.

Deel herinneringen (bijvoorbeeld op Memori)

Deel herinneringen
(bijvoorbeeld op Memori)

Door herinneringen te delen, geeft u blijk van uw ervaringen met de persoon die er nu niet meer is. U brengt iemand weer een beetje terug door over hem of haar te praten en grote en kleine anekdotes te delen. Het is fijn om samen te denken aan iemand.

Het is bijna altijd zo dat nabestaanden een gebaar dat u aan hen denkt of de overledene zeer op prijs kunnen stellen. Ook het plaatsen van een bericht op deze site valt daar onder. Misschien heeft u nog foto’s die u kunt plaatsen van de overledene of een mooi gedicht en soms zijn de woorden ‘Ik denk aan jou’ ook al voldoende. Kijk maar wat bij u past…

Ontloop nabestaanden niet

Ontloop nabestaanden niet

Het is lastig niet te weten wat u moet zeggen, wat u kunt doen. Ook kan het moeilijk zijn om het verdriet te zien. U heeft er zelf niet altijd ruimte voor. Ontlopen is voor nabestaanden echterwel heel erg pijnlijk. Dat maakt de afstand tot anderen heel erg groot en pijnlijk. Uitspreken wat umoeilijk vindt, is een beter alternatief. Zeggen dat u niet weet hoe u ermee om moet gaan, of wat u kunt zeggen is vaak al genoeg.

Contact blijven zoeken

Contact blijven zoeken

Blijf zelf contact zoeken met de nabestaande. Misschien vindt u het moeilijk om langs te gaan. Bedenk dan dat een kaartje, whatsapp-bericht, e-mail of bloemetje ook al veel voor een ander kan betekenen. Vaak wordt het ook gewaardeerd als u op bijzondere dagen van u laat horen (verjaardag, sterfdag, feestdagen). Dat kan heel eenvoudig via Memori.nl. Een paar woorden of een mooie foto is vaak al voldoende. Ook in de jaren na het overlijden. Zulke dagen kunnen namelijk heel lang moeilijk blijven.

Praktische hulp bieden

Praktische hulp bieden

'Je kunt me altijd bellen', klinkt aardig. Maar veel nabestaanden vinden het lastig om hulp te vragen. Iemand die rouwt pakt niet snel de telefoon. Bied daarom zelf uw hulp aan. Rouwen kost veel energie en hulp is zodoende vaak zeer welkom. Vraag of u kunt helpen bij de administratie of bij klusjes in en om het huis. Misschien kunt u boodschappen doen of af en toe koken. Laat weten wat u graag zou willen doen, zonder uzelf op te dringen.

Sterk zijn…

Sterk zijn…

We zeggen vaak tegen elkaar en tegen de nabestaanden: ‘wat ben je sterk’ of ‘wat houd jij je goed’. Dit klinkt als een compliment en zo bedoelen we dat ook. Echter het ontneemt voor de nabestaanden soms ook de ruimte om juist ‘niet sterk’ te zijn. Dat moet u zich wel realiseren als u dit tegen iemand zegt. Andere emoties hebben ook ruimte nodig en mogen er ook zijn. Apathisch, neerslachtig of verdrietig zijn, hoort er allemaal bij. U kunt iemand laten weten dat u niet wegloopt als iemand niet sterk is en zich niet goed houdt. En… altijd praten over het verlies hoeft ook niet.

Bied een luisterend oor

Bied een luisterend oor

U hoeft niet altijd woorden te gebruiken om iemand te steunen. Vaak is het al voldoende om er gewoon te zijn en te luisteren. Luister zonder mening of oordeel naar de nabestaanden. U hoeft niet over uw eigen ervaringen te vertellen, ook al heeft u een soortgelijk verlies meegemaakt. Probeer de ander de ruimte te geven voor zijn eigen verhaal.