Voor kinderen

Tekst voor kinderen

Herinneren

Als er iemand dood is gegaan van wie je veel houdt, ben je verdrietig. Je mist iemand. En het lijkt wel of je nu nog meer aan die persoon moet denken. Of je wilt juist aan de overledene denken, om te zorgen dat je hem of haar niet vergeet. Dat noemen we ‘herinneren’.
Ga naar Daglieve.nl

Herinneringen delen

Herinneringen verzamelen

Als iemand er niet meer is, zijn herinneringen extra bijzonder. Je wilt ze bewaren. Bovendien zijn er nog meer mensen die herinneringen hebben. Al deze herinneringen samen vertellen een verhaal over de persoon die overleden is. Je komt nog meer te weten over die persoon. Je weet nog beter hoe iemand was en dat is fijn. Daarom is het goed om herinneringen te verzamelen. Dat kun je doen door met andere mensen te praten. Ook kun je online herinneringen verzamelen met Memori.

Dag lieve - illustratie

Herinneringen delen

Soms wil je alleen zijn met jouw herinneringen. Je kunt dan bijvoorbeeld een kaarsje branden. Maar het is ook fijn om jouw herinneringen te delen op Memori. Je kunt op deze website berichten plaatsen en zo anderen jouw herinneringen vertellen. Ook anderen kunnen berichten plaatsen die jij kunt lezen. Zo kom je meer te weten over die persoon. Bovendien weet je dat er nog meer mensen zijn die de overleden persoon missen. Misschien voel je je zo minder alleen. Goed om te weten: als je een herinnering plaatst op Memori, kun je zelf bepalen of iedereen jouw bericht mag lezen of niet.

Als je verdrietig bent

Memori

Als iemand een Memori heeft, dan blijft deze plek bestaan. Ook na een paar weken of maanden kun je nog berichten plaatsen of lezen. Wist je dat je bij de berichten ook foto's kunt plaatsen en zelfs een filmpje of muziek? Zo blijft diegene die jij lief vindt voor veel mensen toch een beetje dichtbij. Je kunt ook een boek laten maken van alle berichten en foto's die op een Memori staan, een echt herinneringsalbum.
Ga naar Daglieve.nl

Herinneringsboek

Wij hebben een boek gemaakt dat heet 'Dag lieve'. Dit boek is speciaal voor jou. Je kunt hierin schrijven en zo jouw eigen herinneringen aan de overledene opschrijven en bewaren. Dit boek is van jou alleen en dus anders een herinneringsalbum van Memori. Je kunt ernaar vragen bij de mevrouw of meneer die de uitvaart verzorgt.