Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Willem Overmars

26-09-194323-06-2021
   Vredig maar onverwacht is gestorven, onze vader, opa en beste vriend

   Willem Jan Hendrik Herman Maria Overmars

   Willem Overmars
   26-09-1943 – 23-06-2021

   Vader en schoonvader van Jan Willem & Kar Mern en Geert & Gelina
   Opa van Tilia en Thorjan
   Vriend voor het leven van Trudi

   Op 27 juni is in kleine kring met familie en dierbaren afscheid genomen van Willem, thuis in zijn woonkamer. Aansluitend is hij gecremeerd.

   Dank, Willem, voor alles wat je ons mee gaf
   Voor je enthousiasme, optimisme en humor
   Voor je steun en goede zorgen
   Voor je boeiende verhalen
   Voor je stralend voorbeeld als levensgenieter
   Voor de talloze zwerftochten langs rivieren
   Voor je liefde voor natuur en bloemen
   Voor je gastvrijheid in je huis waar alles mocht
   Voor alle pannenkoeken en appeltaarten
   Voor de prachtige nieuwe rivierlandschappen

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   Tips over condoleren of herinneringen delen?

   • Inspiratie
    reactie 44   |   niet OK
    Dank u voor uw werk! U vormt nog iedere dag een inspiratiebron voor mij en vele landschapsontwerpers!


    Jos - Heeze
    4 oktober 2021

    Deel deze pagina:

   • Dankwoord
    reactie 43   |   niet OK
    Mijn welgemeende condoléances voor het verlies van Willem, die net als mijn moeder op dezelfde 23e juni jl. onverwacht is overleden in zijn slaap... Ik ben hem zeer dankbaar voor het nemen van het voortouw in/bij het bewerkstelligen van goed natuurbeheer.

    Marjolein - Tilburg / Bergeijk
    19 juli 2021

    Deel deze pagina:

   • reactie 42
    Renate Gerlach

    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:


    Renate - Düsseldorf

    15 juli 2021

   • Waal bocht ter hoogte van de Millingerwaard
    reactie 41   |   niet OK

    Hoi Willem, voor mij zal het Colenbranders bos voor altijd aan jouw verbonden blijven. Dank voor jouw inspiratie en unieke gedachten goed. Ik ga je missen! Groeten, Fokko


    Fokko - Arnhem
    13 juli 2021

    Deel deze pagina:

   • We will miss you.....
    reactie 40   |   niet OK
    We are from Malaysia and the first time we met Willem was when arrived at Schiphol Airport on 18th September 2018. It was our first visit to Netherlands and appreciate very much Willem was there waiting for us at the airport around 6.30am to fetch us to Zutphen. We are also honoured to share our grandchildren, Tilia & Thorjan with him as their Opa. Knowing him during this short period, we can sincerely say he is a joyful, kind, generous and a knowledgeable gentlemen and his unwavering love for both Tilia & Thorjan was heartfelt. We are also very thankful for him being a wonderful father-in-law to our daughter, Kar Mern. We are glad to have met him again in person one year later.

    We believed he had touched many people's lives during his lifetime and prayed he had enjoyed his life, his wishes fulfilled and he is in a better place right now. We are thankful for knowing Willem and he will always be remembered by us.

    Erik & Christee - Kuala Lumpur, Malaysia
    11 juli 2021

    Deel deze pagina:

   • Dank aan Willem Overmars
    reactie 39   |   niet OK
    Toen ik in 1968 in Nijmegen ging studeren kwam ik in het studentenhuis, waar Willem (en Trudi) toen woonden. In die voor mij spannende en verwarrende tijd was Willem een baken voor mij, die mij op allerlei gebieden inspireerde. Het meest sprekend is dat hij ervoor gezorgd heeft dat ik bijen ben gaan houden, wat ik nu nog steeds - bijna 50 jaar later - doe.
    Voor al deze dingen wil ik Willem van harte bedanken.
    En ik wens de familie veel sterkte met het verlies van deze begaafde en markante persoonlijkheid.
    Jan Goossens. mede namens mijn vrouw Marga.

    Jan en Marga - Tilburg
    8 juli 2021

    Deel deze pagina:

   • Lang geleden in de Voerstreek
    reactie 38   |   niet OK
    Ruim 40 jaar geleden woonden Willem en Trudi als jong koppel in de Belgische Voerstreek. Wij waren er ook als jong koppel neergestreken. Hoe we elkaar hebben leren kennen weet ik niet meer, maar we zijn in die tijd goede vrienden geworden. Nadien zijn we elkaar weer wat uit het oog verloren. Af en toe ontmoetten we elkaar nog eens, zoals toen hij vertelde hoe het door hem uitgevonden woord ‘ooibos’ door iedereen als authentiek Nederlands woord werd overgenomen. Ik vond het prachtig hoe Willem vanuit zijn achtergrond als kunsthistoricus en zijn zelf opgebouwde kennis van de natuur een unieke visie op landschapsbescherming ontwikkelde - wat uiteindelijk in de Stichting Ark resulteerde. Willem, ik ben blij dat ik je heb mogen kennen.

    Rik - Sint-Pieters-Voeren (B)
    7 juli 2021

    Deel deze pagina:

   • Herinnering aan Dr Willem Overmars
    reactie 37   |   niet OK
    Willem Overmars is een van die zeldzame mensen die de ontwikkeling van het Nederlandse landschap van richting hebben veranderd. Zijn bijdrage aan het Plan Ooievaar en zijn Stichting Ark hebben grote invloed gekregen op het rivierenlandschap en bepalen het huidige beeld van de uiterwaarden.
    We waren het niet altijd met elkaar eens. Mijn eerste kennismaking met Willem dateert van 24 november 1992. Die dag publiceerde de Volkskrant een ingezonden stuk van mij waarin ik kritiek uitte op de plannen voor natuurontwikkeling. Om negen uur, nog voor ik de krant had gezien, ging de telefoon: Willem Overmars. Zijn boodschap was kort en helder: ‘meneer, u hebt er niets van begrepen, maar ik stuur u wat materiaal’. De volgende dag ontving ik een dikke stapel rapporten. De rapporten lieten zien dat Willem, als een van de weinige natuurontwikkelaars, uitgebreid historisch onderzoek deed, vooral op basis van een groeiende collectie gedetailleerde historische kaarten.
    We zijn het nooit helemaal eens geworden, maar we konden wel met elkaar opschieten. In de jaren nadien kwamen we elkaar af en toe tegen bij lezingen of excursies.
    In 2012 werd ik aangesproken door prof. Guus Borger, die al een aantal jaren probeerde om Willem te bewegen tot het schrijven van een proefschrift. Toen Willem daar uiteindelijk mee instemde was Borger met pensioen en dat leidde tot de vraag of ik bereid was als promotor op te treden. Ik voelde me vereerd.
    In de jaren nadien hebben we regelmatig gedrieën overlegd, meestal in Utrecht, en kreeg het manuscript langzaam vorm. Willem bleek eens te meer een geweldige verteller. De rol van de begeleiders lag vooral in het versterken van de structuur van het betoog.
    Toen het proefschrift bijna gereed was, kreeg Willem gezondheidsproblemen. Verder werken aan het proefschrift bracht hij niet op. Borger en ik besloten daarom het manuscript zoals het er lag aan een leescommissie voor te leggen. Die was unaniem van oordeel dat het manuscript aan de eisen voor een proefschrift voldeed. Op 26 maart 2020 promoveerde Willem aan de Vrije Universiteit, tijdens een plechtigheid die helaas door de corona-maatregelen niet in de Aula kon plaatsvinden. Willem was nu een van de eersten in Nederland die online promoveerden. Het was een geslaagde bijeenkomst en Willem had er duidelijk plezier in. De bul werd door een koerier aan huis bezorgd.
    Willem keek er later met genoegen op terug. Een jaar na de promotie stuurde hij hier nog een mail over. In onze laatste mailwisseling, van 18 juni, herhaalden we onze afspraak om na de opheffing van de corona-maatregelen een keer een borrel te gaan drinken op de goed afloop. Het zal er helaas niet meer van komen.
    Ik kijk met een mooi gevoel terug op de samenwerking met een karakteristieke en aimabele persoonlijkheid. Zijn naasten wens ik veel sterkte.
    Hans Renes

    hans - Asperen
    6 juli 2021

    Deel deze pagina:

   • herinnering aan Willem
    reactie 36   |   niet OK
    In 1985 maakte ik kennis met Willem Overmars, op het symposium ‘uiterwaarden, hou ze gaaf‘ dat de Gelderse Milieufederatie organiseerde. Daar werden alle bedreigingen van onze mooie uiterwaarden opgesomd: klei- en zandwinning (die toen niet tot natuur leidden, maar tot gehercultiveerd grasland en saaie zandgaten), intensieve landbouw, te weinig ruimtelijke bescherming, enzovoort. De directeur LaGroBo van LNV legde nog maar eens uit hoe belangrijk de uiterwaarden voor de landbouw waren. En een vertegenwoordiger van LNV uit Den Haag vertelde dat de minister met een beleidsnota zou komen. Kortom, de bekende patstelling.
    Tijdens de discussie stond Willem op, en zei: jullie praten allemaal gaaf houden, over bescherming, minder ingrijpen. Helemaal fout! We moeten niet conserveren, maar ontwikkelen, de dynamiek benutten! Enkele maanden later kwam Plan Ooievaar uit en begonnen we langzaam te begrijpen wat hij bedoelde.

    Ongeveer een jaar later vroegen we hem om het Plan Ooievaar toe te komen lichten in een vergadering van Provinciale Staten van Gelderland. Hij legde het plan uit, maar weidde ook, op zijn eigen manier, uit over de zwarte populier, over het failliet van de klassieke natuurbescherming, over brandnetels die in ooibos niet staken. De Statenleden waren behoorlijk overdonderd. Enkele legendarische quotes die ik me herinner:
    ‘een grasland in de uiterwaarden is eigenlijk een overbegraasd ooibos’
    ‘ooibos is geweldig voor bestuurders, het groeit zo snel dat er na drie bestuursperioden al spechten in zitten’
    en, op een vraag van een Statenlid of in dat ooibos niet veel muggen kwamen: ‘ja maar mevrouw, ik heb nooit beweerd dat natuur alleen maar léuk is!’

    De Streekplanuitwerking Beleidsplan Uiterwaarden die de provincie in 1989 uitbracht, had als motto: ‘beschermen waar nodig, ontwikkelen waar mogelijk’. Daarmee gaven we ruimte aan natuurontwikkeling. In die eerste periode kwamen veel plannen van Bureau Stroming. Willem verdween wat naar de achtergrond, we spraken vooral Gerard Litjens en Wouter Helmer.

    De overheden maakten in die jaren grote plannen, waarin het ‘Ooievaar-denken’ werd uitgewerkt: voor de Gelderse Poort, Fort Sint Andries en Noordoever Nederrijn: de NURG-gebieden. Deze kwamen goed van pas toen na de hoogwaters van 1995 en 1996 de dijken versterkt werden en nieuwe kleiwinningslocaties nodig waren. De Deltawet gaf de mogelijkheid om dat met natuurinrichting te regelen. Zo zijn o.a. de Klompenwaard, de Passewaaij en de Buitenpolder Heerewaarden ingericht.
    Sindsdien is het ‘Ooievaar-denken’ integraal onderdeel van het denken van de overheden. Willems bijzondere persoonlijkheid blijft daarmee verbonden.

    Willem Drok
    beleidsmedewerker Provincie Gelderland van 1983 tot 2020

    Willem - Vorden (Niederlände)
    6 juli 2021

    Deel deze pagina:

   • Dank voor wat jij hebt na gelaten
    reactie 35   |   niet OK
    Een groots en pragmatich denker heeft ons verlaten. Spijtig, Ik ben jou dankbaar voor hoe jij velen en ook mij persoonlijk hebt geïnspireerd.
    Maar al ben je heen gegaan jouw werk leeft letterlijk voor eeuwig door.

    Ik zal daags aan jou denken als ik in de gelderse poort struin.
    Matthijs de Gruijter.


    matthijs - Nijmegen
    5 juli 2021

    Deel deze pagina:

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie

   Inspiratie nodig voor uw reactie?


   De mooiste herinneringen zijn vaak eenvoudige momenten waar je het eerst aan denkt. Condoleances zijn vaak de woorden die als eerste in je opkomen om verdriet te delen.


   Tips nodig voor het schrijven van condoleances of herinneringen?


   Niet iedereen die reageert kent zowel de nabestaanden als de persoon die overleden is.
   Het gaat om uw betrokkenheid, een reactie plaatsen is dan altijd gepast.