Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Victor Verhoeven

22-11-195528-01-2015
Victor (V.C.) Verhoeven, directeur-bestuurder van Pré Wonen is op 28 januari 2015 overleden. Veel te jong in de leeftijd van 59 jaar.

Victor was vanaf 1 september 2008 in dienst bij Pré Wonen. Daarvoor heeft hij ruim twintig jaar managementfuncties vervuld op het snijvlak van bestuur en beleid, waaronder bij de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden. Verder heeft hij diverse advies- en interim-opdrachten uitgevoerd in de publieke sector. Gedurende vijf jaar gaf hij als directeur leiding aan het bureau van de PvdA in Amsterdam. Daarna was hij vijf jaar werkzaam in de volkshuisvesting als regiodirecteur Utrecht van woningcorporatie Portaal.

In Victor's visie verdienen mensen een goed leven. Iedereen dient daar wel een eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Kansen krijgen, was volgens hem dan ook kansen benutten. Die visie droeg Victor uit in tal van regionale en landelijke gremia van de volkshuisvesting. En hij benutte zijn omvangrijke relatienetwerk hiervoor.

Met hart en ziel werkte hij aan het bereikbaar en beschikbaar houden van woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. De écht kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, ex-GGZ cliënten of ex-verslaafden, lagen hem na aan het hart.

Bij Pré Wonen heeft Victor zich onder meer sterk gemaakt voor de verdere verbetering van de leefbaarheid van wijken uit de jaren ’50 en ’60. Met enorme gedrevenheid stimuleerde Victor wijkontwikkeling. Dat deed hij strategisch en met een gestructureerde en inspirerende aanpak. Victor introduceerde een model om het maatschappelijk resultaat tastbaar te maken en te monitoren. Optimale inzet van financiële middelen en personele inzet was zijn doel.

Prachtige illustratie is Vinci 73 in Meerwijk, Haarlem. Victor heeft de teloorgang van dit buurthuis weten om te buigen tot een gevarieerd complex met diverse functies. Hij motiveerde samenwerkingspartners om in te stappen en hier gezamenlijk een fantastische stek van te maken. Waardevol voor de directe omgeving. Kansen biedend aan een grote groep mensen, die er een zinvolle taak vinden en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Ook heeft Victor een grote bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van Pré Wonen naar een meer doelmatige organisatie. Hiermee anticiperend op de ingrijpende veranderingen in de corporatiesector. Binnen Pré Wonen is een solide fundament gelegd voor de komende jaren.

Victor was een uitstekend communicator die in brede kring sympathie verwierf. We herinneren ons Victor als een collega met een warm hart, enorm betrokken en altijd enthousiast. In het kantoor hoorden we vaak zijn karakteristieke lach waarmee hij zijn aanwezigheid accentueerde. Victor was geïnteresseerd en betrokken bij mensen en bij hun omstandigheden, ook als die in de privésfeer waren gelegen. Er was altijd tijd voor een gesprek en goede raad. Wij herinneren ons Victor ook als een echte levensgenieter die iedereen in zijn omgeving daarin kon laten delen en mee wist te nemen.

We hebben groot respect en bewondering voor de moedige en volhardende wijze waarop hij een jaar lang heeft gestreden tegen zijn ziekte. Helaas heeft hij dat gevecht uiteindelijk niet kunnen winnen. Tot het laatste moment heeft hij zijn belangstelling en betrokkenheid met de sociale huisvesting in het algemeen, en die van Pré Wonen in het bijzonder getoond.

Onze verslagenheid is groot en onze diepe medeleven gaat uit naar zijn partner, kinderen, familie en vrienden.


Namens Pré Wonen,


Bob van Zijll
Directeur-bestuurderSchrijf condoleance
Bekijk condoleances
* verplichte velden

Gedenkplaats geopend door:

Nadine Jansen

Condoleances

Leo Willemse
Victor kruiste mijn levenspad tijdens onze studie Geschiedenis. naast diepe discussies over onze studie waren we ook liefhebbers van voetbal, en ik werd gevraagd om in het door hem opgerichte studentenzaalvoetbalteam mee te doen.paar mooie seizoenen beleefd. Later zagen we elkaar terug in Amsterdam-Noord, waar onze kinderen naar school gingen. Met Piet van Wijk was ik juist bezig om een soort Geschiedenis/voetbalreunie te organiseren, toen ik hoorde van zijn ziekte en overliden.Als iets bij mij over Victor bovenkomt drijven is het enthousiasme en gedrevenheid. Zo herinner ik mij hem graag. veel sterkte wens ik jullie toe.Leo Willemse, Amsterdam
Leo - Amsterdam
2 april 2015
condoleance 13  |  
Evelien Olivier-Wittenberg
Er is een condoleance aan de nabestaanden achtergelaten door:
Evelien - Castricum
9 februari 2015
condoleance 12
Niels Doodeman
Wij hebben Victor Verhoeven als een gedreven betrokken bestuurder leren kennen. Ons medeleven gaat uit naar zijn geliefden.

Heddes Bouw & Ontwikkeling

Niels Doodeman
Niels - Spanbroek
5 februari 2015
condoleance 11  |  
christine van faassen
VREDE
Mijn oprechte deelneming betuig ik aan de familie en medewerkers
van Pré-Wonen met zo'n groot verlies.
Moge de mooie en goede herinneringen U veel troost en sterkte
geven.

Chris van Faassen-Lodewijks
christine - haarlem
3 februari 2015
condoleance 10  |  
Amanda de Jong
Er is een condoleance aan de nabestaanden achtergelaten door:
Amanda - Hensbroek
3 februari 2015
condoleance 9
Dick Metz
deze tekst vond ik jaren geleden op een briefje in een boek:
"Het waar: de dood kunnen we niet ontgaan
Dat is ook niet erg want dan begint de grote logeerpartij bij de gastheer,
die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt."
Godfried Bomans.

veel sterkte !
Dick - Haarlem-Schalkwijk
3 februari 2015
condoleance 8  |  
Huub van Wersch
Er is een condoleance aan de nabestaanden achtergelaten door:
Huub - Amsterdam
3 februari 2015
condoleance 7
ToekomstGroep Directie
Er is een condoleance aan de nabestaanden achtergelaten door:
ToekomstGroep - Andijk
2 februari 2015
condoleance 6
Marrie-Louise Monshouwer-van Dullemen
Er is een condoleance aan de nabestaanden achtergelaten door:
Marrie-Louise - Haarlem
1 februari 2015
condoleance 5
Nathalie Boudrie
Er is een condoleance aan de nabestaanden achtergelaten door:
Nathalie - Haarlem
1 februari 2015
condoleance 4

Geef de nabestaanden uw steun en laat hier uw condoleance achter.

Het officiële condoleanceregister van Nederland

Herinneren is een vorm van ontmoeten…

Help dit bericht te

verspreiden