Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Ok Van Batenburg

05-08-193015-12-2020
   In memoriam Ok van Batenburg

   De afgelopen week werden we – hoewel niet onverwacht – opgeschrikt met het bericht dat het ziektebeeld van Ok drastisch verslechterde nu hij ook nog te kampen kreeg met corona. Kort daarop volgde vanuit het verpleeghuis De Rijp – waarin hij het laatste half jaar geïsoleerd samenleefde met zijn partner Jan-Kees – de droeve tijding dat Ok op 90-jarige leeftijd was overleden.

   ‘Ik heb weinig meer om naar vooruit te kijken, maar veel om op terug te kijken….en wel weer alle tijd om nog nieuwe dingen te ontdekken ‘. Deze woorden vertrouwde Ok mij toe toen we in het clubhuis afscheid van hem namen - na 60 jaar ! - als actieve zwemtrainer langs de badrand binnen onze vereniging. Het viel hem zwaar, maar besefte dat hij het fysiek niet meer kon opbrengen om zijn pupillen te geven wat zij nodig hadden

   Zijn liefde voor de (zwem)sport werd hem van huis uit ingegeven. Maar dan wel op ‘socialistische’ wijze. Gevormd als een inwoner van het rijke Bloemendaal en lid van de Haarlemse Watervrienden, die geen ballotage kende op basis van de inhoud van je portemonnee maar op basis van je maatschappelijke gezindheid. Ok kon daar in later jaren smakelijk over vertellen. Hoe hij toen met de jonge Margot Marsman - lid van de zwemvereniging voor de elite (HVGB) en eerste zwemster van onze vereniging die op de Olympische Spelen uitkwam – baantjes trok in het Stoop’s Bad. Rugslag was zijn specialiteit en het grootste wapenfeit was dat hij ooit in de begin van de jaren ’50 met geleend geld erin slaagde om alleen naar Zwitserland af te reizen en de Watervrienden in het buitenland te vertegenwoordigen.

   Ok heeft in zijn lange leven (90 jaar) veel gegeven. Niet alleen binnen onze zwemvereniging maar ook daarbuiten wendde hij zijn energie aan om groepen en individuen in zwakkere posities door middel van beweegactiviteiten, via aandacht of met financiële ondersteuning hun leven aangenamer te maken. Jeugd in Haarlemse achterstandswijken, van huis weggelopen jongeren, weeshuiskinderen in Oeganda tot zelfs huisvrouwen hebben dankzij Ok even hun zorgen kunnen vergeten of hun leven weer meer inhoud kunnen geven. Deze aandacht vormde het kader voor zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau in 2004.

   Voor het grote publiek zal Ok de geschiedenis in gaan als de man die de grondlegger is van een nationale traditie op 1 januari. De zeeduik zal altijd aan hem, maar ook aan onze vereniging verbonden blijven. Het was namelijk in eerste instantie puur als één van de vele verenigingsactiviteiten bedoeld. Ok was de motor achter de oprichting van zwemvereniging Njord’59 waarin naast de sport als kernactiviteit verenigingsevenementen een belangrijke plaats kregen ter bevordering van de sociale betekenis van sport.

   Ok bracht zijn opvattingen aangaande “Opvoeding door Sport” in de praktijk binnen de vereniging Njord. De kern van zijn ideeën was gelegen in het feit dat een jonge sporter niet alleen moest profiteren van de aan hem ter beschikking gestelde faciliteiten, maar dat hij hieraan ook op vrijwillige basis een actieve bijdrage diende te leveren. Hij ging hierin ver, soms zo ver dat dit de sportieve prestaties van zijn zwempupillen niet altijd ten goede kwam.

   De emancipatie van de jeugd in de vijftiger en zestiger jaren en de belangstelling voor alternatieve politieke filosofieën zoals het anarchosyndicalisme waren ontwikkelingen die door Ok vertaald werden binnen de vereniging, zoals het instellen van een ledenraad als hoogste orgaan binnen de vereniging en het sturen van een afgevaardigde van 16 jaar (ondergetekende) naar de jaarvergadering van de Kring Haarlem. Njord’59 was in die tijd een puur voorbeeld van de vernieuwingsdrang in de maatschappij op het gebied van sport. Bij welke vereniging in die tijd was het gebruikelijk dat op zondagochtend 10.00 uur de waterpoloselecties, de wedstrijdzwemmers en de kinderen die zwemles kregen na afloop van hun trainingsuur zich in een kring op het perron naast het bezoekersterras opstelden, zodat zij – en de aanwezige ouders - de verenigingsaangelegenheden en wetenswaardigheden door Ok gepresenteerd kregen?

   Tot in het midden van de zeventiger jaren bloeide de vereniging Njord op basis van zijn ideeën, totdat er binnen vereniging mensen instroomden die minder - of geen oog hadden - voor de sociale en opvoedkundige aspecten van de sport. Njord werd vanaf dat moment zoals vrijwel alle Nederlandse sportverenigingen geregeerd door het streven naar fysieke prestaties, waaraan de sociale betekenis van sport ondergeschikt gemaakt werd. Gedesillusioneerd maar geenszins verslagen verliet Ok van Batenburg de vereniging maar bleef zijn ideeën trouw, hetgeen ondermeer tot uiting kwam in zijn jarenlange inspanningen om de emancipatie van homo’s via de beoefening van sport te ondersteunen.

   Vele oudere leden koesteren heden ten dage nog mooie herinneringen aan de periode 1959-1975. Jongere leden herinneren zich vooral die eigenzinnige trainer – die bij Rapido’82 weer op het oude nest terugkeerde na de fusie tussen DWR en Njord’59 - met een geheel eigen stijl waarin de aandacht voor de zwemprestaties, een warme belangstelling in je persoon en het plezier hand in hand gingen.

   Ok raakte in de jaren na zijn afscheid als zwemtrainer niet buiten beeld in de zwemwereld. Mede door het zwementhousiasme van zijn partner Jan-Kees verscheen hij nog bij vele – vooral open water zwemevenementen – en was daar een geziene gast. Zijn liefde voor de beeldhouwkunst, zijn taak als ‘duikmeester’ met de daaruit voortkomende goede doelenacties alsmede zijn uitgebreide sociale netwerk hebben hem in de laatste jaren van zijn leven veel voldoening geschonken. Helaas heeft hij ook moeten ervaren dat zijn afnemende gezondheid zijn geest- en wilskracht hem in de laatste periode van zijn leven parten speelde.

   Wij wensen Jan-Kees, zijn vele vrienden en clubleden sterkte bij de verwerking van het verlies van Octavus Arnoldus van Batenburg.

   Namens het bestuur zv Haerlem
   Daan Kramer

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   Tips over condoleren of herinneringen delen?

   • Een laatste rondje rond eend
    reactie 14   |   niet OK
    Een rondje om de eend bij een stoplicht op weg naar een wedstrijd en nog veel meer mooie herinneringen aan Ok. Een bijzonder aardig en inspirerend mens is helaas niet meer. Bij Ok deed iedereen ertoe. Hij zal niet vergeten worden.

    René - Heerenveen
    30 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Beste OK.
    reactie 13   |   niet OK
    Met gepaste trots kon ik altijd vertellen dat ik de uitvinder kende van 'De Nieuwjaarsduik'. De eerste 'Nieuwjaarsduik' was in Zandvoort en niet in Scheveningen. Zelf ook een aantal keer de 'Nieuwjaarsduik' mogen begeleiden in de geest van OK. Erg leuk.
    Jarenlang heb ik training van je gekregen in zwemmen en langebaan zwemmen. Altijd goede verhalen en een bulderende lach. Ook op Pinksterkampen en trainingskampen was je aanwezig. Met trainingskampen viel me altijd op dat je super lenig en fit was. Ook nog toen je al in de 60 jaar was.
    Ok, ook jij bent iemand die bijgedragen heeft aan de vorming van wie ik nu ben. Ik ben zeker niet de enige. Ik ben je daar dankbaar voor.

    Robbie - Velserbroek
    30 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Rust zacht, lieve Ok
    reactie 12   |   niet OK
    Lieve Ok,
    Je bent van grote betekenis geweest voor de zwemsport in het algemeen, maar ook voor mij persoonlijk.
    Als 10-jarig jongentje kwam ik op zaterdagochtend naar het clubhuis va Njord'59. Eigenlijk vond ik dat gek want ik was lid van DWR ... Ik kan me vooral de push-ups (dat heette toen nog gewoon opdrukken) herinneren en dat het er gezellig was, ik ging er graag naar toe.
    Uiteraard de Zeeduik! Wat een geweldig evenement! "We deden het altijd drie keer.", die uitspraak zullen mensen zich herinneren. En de erwtensoep achteraf (daar zit vast de link met Unox). Dat evenement maakte het saamhorigheidsgevoel groot.
    Toen ik van 1978 tot 1982 in Bloemendaal ging wonen ging ik op zaterdag wel eens met je mee naar de markt. "Wie is er aan de beurt?" "Ja, ik." riep je altijd pontificaal, over het hoofd van tien of twaalf ander klanten, die toch echt het vermoeden hadden dat er iets niet klopte.... De marktkoopman en jij wisselden dan een lach uit, de anderen waren enigszins verbouwereerd ....
    Na mijn verhuizing naar Amsterdam raakten we elkaar uit het oog, tot een jaar of drie geleden ik had besloten maar eens aan de Gaasperplas open water wedstrijd mee te doen, hoe verrast was ik om jou daar te treffen! Leuk vond ik dat!
    Rust zacht, het is je gegund. Je was een goed mens!
    Benno Breeuwer

    Benno - AMSTERDAM
    26 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Persoonlijke reactie...
    reactie   |   niet OK

    gecondoleerd en erg verdrietig ok was een gezellige man. bij mijn 8km open water maakte hij een praatje daarna zagen wij hem heel vaak bij het open water.altijd even een praatje een bleven wij contact houden
    sterkte voor jan kees

    liesbeth en wim - noordwijk
    23 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Plons
    reactie 11   |   niet OK
    Mijn eerste herinneringen aan Ok; een grote man met grote handen en een nog grotere glimlach. Zijn lach galmt mij zo nu en dan nog door het hoofd, zijn woorden vaker: 'als je zenuwachtig bent of huilen moet ga je op de wc zitten, even alleen'. Ik heb dat jaren lang tegen mijzelf en alle anderen gezegd aan wie ik leiding gaf of die ik heb begeleid. Thuis bij ma en Ok ter voorbereiding van het 'voetbaltoto lopen' en dan op pad om de clubkas te vullen, Edam, de 'langebanen', waterpolo, blikken fruit als beloning voor de geleverde prestaties, gewichten in het clubhuis.
    Ok in mijn oren altijd positief, altijd wakker, altijd anders, altijd een lach en nooit op tijd. Ook als Ok bulderde of 'streng' was, was er daarna die lach. En de verhalen ... volop verhalen.
    Ok heeft na een lange aanloop een duik genomen en is met een laatste plons onder water geraakt, om nooit meer boven te komen. Wat rest zijn de herinneringen, wat rest zijn de rimpelingen in de tijd.

    Bart - Frankrijk
    21 december 2020

    Deel deze pagina:

   • +31 6 14159181
    reactie 10   |   niet OK
    Ik weet nog dat het zwembad “de Planeet “ gebouwd werd, ik zou op zwemmen gaan. Op de donderdagavond baantjes zwemmen in de breedte, van het bad bij Njord’59 onder leiding van Ok en Ma van Batenburg de toenmalige “trainers” van de club.
    Daarna de pinksterkampen naar Edam alles onder de bezielende leiding van Ok. Een schitterende tijd die veel jongens en meisjes gevormd heeft naar wat we nu zijn. Waarvoor mijn dank 🙏 Ok rust zacht

    Mario - Anna Paulowna
    20 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Speedo-wedstrijden met Ok.
    reactie 9   |   niet OK
    Vele herinneringen heb ik aan Ok. Oa. een 8km in Sluis toe ik ouder was, maar ook een Speedo-wedstrijd in Volendam voor de allerkleinsten. Ik was denk ik zo'n 10 jaar oud en reed met Ok mee in de auto. Ik had goed gezwommen en na de wedstrijd gingen we naar de Dijk om een broodje haring te eten. Had het nog nooit gegeten, maar het smaakte vurrukuluk. Bedankt Ok.

    Mark - Haarlem
    20 december 2020

    Deel deze pagina:

   • reactie 8
    Inge Koevoets

    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:


    Inge - Bloemendaal

    20 december 2020

   • Mijn fijne beelden
    reactie 7   |   niet OK

    Aan Ok en op beide foto's zichtbare vrienden bewaar ik warme herinneringen. Mooie dingen gedaan. Trainen en iedere zaterdagochtend zorg aan het clubhuis aan het Spaarne. Ok heeft ook voor mij vormend gewerkt.

    Adri van Excel


    Adri - Heerhugowaard
    20 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Legende
    reactie 6   |   niet OK

    Met herinneringen aan Ok kunnen we een boek volschrijven.
    Ok in het zwembad om onze kinderen in te wijden in de geheimen van het wedstrijdzwemmen. Niemand mocht verliezen, dus als er 4 zwemmers waren, waren er ook 4 medailles. Goud, Zilver, Brons en... de Leren plak!
    Ok aan de langebaan als trainer en begeleider van de zwemmers.
    Ok als leider van de nieuwjaarsduik, later gepromoveerd tot “duikmeester”.
    Ok als leider en motivator tijdens het pinksterkamp. Daarvan 2 foto’s, typisch Ok.
    Ok als “de man met de kralenketting als sleutelbos”
    Ok als erelid van de zwemvereniging.
    Ok als rode draad in ons zwem-leven, we zullen hem niet vergeten!
    Ok als legende.
    Ad, Karin, Sofie, Felix en Tinka


    Ad - Hoofddorp
    20 december 2020

    Deel deze pagina:

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie

   Inspiratie nodig voor uw reactie?


   De mooiste herinneringen zijn vaak eenvoudige momenten waar je het eerst aan denkt. Condoleances zijn vaak de woorden die als eerste in je opkomen om verdriet te delen.


   Tips nodig voor het schrijven van condoleances of herinneringen?


   Niet iedereen die reageert kent zowel de nabestaanden als de persoon die overleden is.
   Het gaat om uw betrokkenheid, een reactie plaatsen is dan altijd gepast.