Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Gerard Kruisman

Overleden op: 12-09-2018
   Gerard Kruisman was een icoon in de wereld van buisleidingen. Hij was de grootste ambassadeur die onze branche kent. Velen zijn door hem geïnspireerd en gemotiveerd geraakt om de buisleidingen branche te promoten. Wij verliezen in Gerard een groot mens en wij zullen hem gaan missen.

   Namens de Stichting Pipeliner en het Buisleiding Industrie Gilde willen wij de naaste familie en vrienden van Gerard enorm veel sterkte wensen met dit grote verlies.

   Laat hier uw persoonlijke boodschap of anekdote achter voor de nabestaanden van Gerard. Gerard wilde geen bloemen, dat vond hij zonde van het geld zo gaf hij aan.

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   Tips over condoleren of herinneringen delen?

   • Persoonlijke reactie...
    reactie 14   |   niet OK
    The moment that you died, my heart was torn in two.
    One side filled with heartache, the other died with you.
    I often lie awake at night when the world is fast asleep and take a walk down memory lane, with tears upon my cheeks.
    Remembering you is easy. I do it everyday. But missing you is heartache that never goes away.
    I hold you tightly within my heart and there you will remain.
    Until the joyous day arrives, that we will meet again.
    I love u & I miss u so much father, xxx

    Indri - Den Haag
    13 september 2019

    Deel deze pagina:

   • Gerard, mijn bevlogen collega
    reactie 13   |   niet OK
    In 1973, toen ik pas afgestudeerd was, ben ik door Gerard als jong civiel ingenieur in dienst genomen bij raadgevend ingenieursbureau Rutten en Kruisman. 10 jaar later werd het bureau voortgezet als r+k, met kleine letters. Ik heb Gerard dus bijna 45 jaar meegemaakt, eerst als baas, daarna als mede-directeur. En hem leren kennen als een onvermoeibare en bevlogen collega en pionier, die streefde naar vernieuwing en het hoogste, maar ook collegialiteit en samenwerking hoog in het vaandel had. Van belang was dat de medewerkers met voldoening hun werk kunnen verrichten. Eén van zijn uitspraken in 1981 was: “Is gezamenlijkheid niet het sleutelwoord voor alle voorspoed?” En nieuwsgierigheid vond hij een uiterst belangrijke eigenschap.

    Gerard en ik konden het goed met elkaar vinden, we hadden dezelfde drive en instelling.
    Onvergetelijk is ons beider bezoek aan Shell in Aberdeen en de rondreis daarna door de Schotse Hooglanden, waar we ons in een hotelbar in the middle of nowhere gedurende vele rondjes moesten meten met ervaren Schotse whiskey drinkers, die op een boorplatform in de Noordzee werkten. Uiteraard viel dit in ons nadeel uit. Overigens wist Gerard zich daar (groten)deels aan te onttrekken door zich met een Schot van de bar te verwijderen en een discussie over Schotse hooglanders (koeien) te beginnen.

    Gerard heeft meer dan 50 jaar innovatief werk verricht op het gebied van het ontwerp van pijpleidingen.
    Na de ontdekking van het gasveld in Slochteren in de jaren zestig van de vorige eeuw moest het gas via pijpleidingen vanuit Groningen naar het westen vervoerd worden om de bevolking van gas voor verwarming en koken te kunnen voorzien. In de Randstad moesten deze leidingen dijken kruisen, waarvoor nog geen geschikte berekeningsmethode bestond. Gerard heeft toen op verzoek van de Gasunie, Rijkswaterstaat en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam een methode ontworpen om dit veilig te kunnen doen. Verder heeft hij mede aan de wieg gestaan van de eerste normen op het gebied van pijpleidingontwerp (Pijpleidingcode 1972 van de provincie Zuid-Holland) en daarna in de jaren 80 de Rotterdamse Pijpleiding Richtlijnen ontwikkeld. Hiermee heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het creëren van een veilige(r) samenleving.

    Mede door zijn inzet loopt Nederland in de wereld voorop als het gaat om de kennis van het gedrag van pijpleidingen in zachte gronden, die overigens ook in andere deltagebieden voorkomen.
    Daarom heeft hij zich vanaf begin jaren 90 geheel belangeloos ingezet om een opleiding voor pijpleidingingenieur te realiseren teneinde de kennis op dit gebied veilig te stellen en verder te ontwikkelen. Een dergelijke opleiding bestond nog aan geen enkele onderwijsinstelling. Als voorzitter van de Stichting Pipeliner vanaf het begin van deze eeuw heeft hij wellicht de helft van zijn tijd besteed aan het waarborgen van de continuiteit en het niveau van de genoemde opleiding, zonder dat daar enige vergoeding tegenover stond.
    Een spreker na mij zal hierover meer in detail gaan.
    Gerard geldt als de onbetwiste autoriteit op zijn vakgebied en geniet veel aanzien en waardering in en buiten de branche. De hem toegekende koninklijke onderscheiding heeft hij dan ook ten volle verdiend.

    We zullen hem erg missen, maar in zijn geest verder gaan.

    Ik sluit af met een gedicht dat Gerard bij de jaarovergang in 1974 citeerde:

    Ik wil sterven om te leven,
    Ik wil scheuren om te zien,
    Jij wilt baren om te geven,
    Jij wilt troosten het verdriet.
    Maar een wereld gaat ten onder,
    Steeds opnieuw gaat ie kapot,
    Jij en ik verwekken Satan,
    Samen vormen wij een God.

    Rien Radder

    Rien - Leiden
    15 oktober 2018

    Deel deze pagina:

   • Gerard, een natuurlijke inspirator en motivator!
    reactie 12   |   niet OK
    Wat Gerard voor de buisleidingen heeft betekend is ondertussen niemand ontgaan. Maar ook op persoonlijk gebied is hij voor heel wat mensen heel warm en waardevol geweest. Ik zal nooit vergeten hoe hij mij bijgestaan en gemotiveerd heeft tijdens het afronden van mijn persoonlijke scriptie en de woorden die hij mij toegesproken heeft bij de diploma uitreiking! Die brief heeft hij mij meegegeven en zal voor altijd bewaard blijven.

    Hubert - Roermond
    20 september 2018

    Deel deze pagina:

   • Gerard, pater familias van de pipeliners
    reactie 11   |   niet OK
    De beschikbaarheid van pijpleidingen, in het havengebied en van de haven naar ons achterland, hebben ervoor gezorgd dat Rotterdam kon uitgroeien tot de wereldhaven die het nu is. Gerard heeft met zijn inzicht en gedrevenheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kennis en rekentools die nodig waren voor ontwerp en realisatie van die pijpleidingen in ons polderland. Daarna heeft hij zich als initiatiefnemer sterk gemaakt om die kennis te verspreiden en te borgen voor volgende generaties. De familie van de pipeliners is Gerard daarvoor veel dank en waardering verschuldigd.

    Sjaak - Rotterdam
    19 september 2018

    Deel deze pagina:

   • Gerard Sosai
    reactie 10   |   niet OK
    Gerard heeft met zijn excellente kennis en inzet ontzettend veel betekent voor en bijgedragen aan de buisleiding industrie. De momenten samen tijdens de opleiding, BIG en zijn bedrijf zijn onvergetelijk. In het bijzonder het in ontvangst nemen van de diploma's Pipeliner uit zijn handen.
    Voor eeuwig dankbaar.

    Frank - Bergen op Zoom
    19 september 2018

    Deel deze pagina:

   • Gerard, een uniek mens
    reactie 9   |   niet OK
    Gerard was een zeer gedreven, kundig en vernieuwend persoon. Een echte inspirator.
    Mijn eerste contacten met hem dateren van zo’n 40 jaar geleden en gingen toen voornamelijk over gebruik van en aanpassingen aan het computerprogramma BELIPO.
    De contacten met hem werden later intensiever en persoonlijker.
    Vaak zaten we een hele middag te praten, er was nooit gebrek aan onderwerpen.
    Met de ontwikkeling van een zeer geavanceerde rekenmethodiek toonde hij hoe groot zijn inzicht en inventiviteit was bij sterkteberekening van leidingen.
    Mede dankzij deze methode was er een doorbraak bij de veiligheidstoetsing van leidingen.

    Gerard bezat de gave steeds opnieuw in contact te komen met personen, die aparte meningen en denkbeelden hebben.
    Zo was de groep die hij had verzameld om te brainstormen over de toekomstige opleiding Pipeliner heel divers en bijzonder. Hij liet zien dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn om verder te komen. Een open discussie met verschillende standpunten scherpt en verruimt je blik.
    Hij was een uitstekend analyticus, kon prachtige scherpe vragen stellen, waardoor de kern van het probleem direct zichtbaar werd. Soms was zijn commentaar vlijmscherp, maar het ging altijd over de inhoud.

    Tot het laatst heeft hij een brede belangstelling gehad over zeer uiteenlopende onderwerpen. Er was één item waar hij bijzonder fel op kon reageren.
    Dat gebeurde als bij een project het onderwerp “kosten” aan de orde werd gesteld.
    Zij reactie was dan: “Geld? …..Geld? Geld is niets, helemaal niets!”
    Toen ik hem vorig jaar sprak, zei hij: “Ik heb nog zoveel plannen, maar helaas zo weinig tijd!”
    Hij was inderdaad tot het laatst bezig.

    Gerard blijft in mijn herinnering een zeer bijzonder en uniek mens en ik bewaar daar goede en mooie herinneringen aan.

    Koos Kreber
    18 september 2018

    Koos - Barendrecht
    18 september 2018

    Deel deze pagina:

   • JE VLEUGELS UITSLAAN
    reactie 8   |   niet OK
    Mijn kennismaking met Gerard begon met de start van het Pipeliner Cohort 2007-2008. Net als alle deelnemers van de opleiding Pipeliner heb ook ik de beginopdracht gekregen om een muziekstuk uit te zoeken dat mijn gevoel voor pijpleidingen omschreef. Een opdracht die nu nog steeds aan alle nieuwkomers wordt gegeven, voor hoofdbrekens zorgt maar wel direct een stuk openheid, verbondenheid en vertrouwelijkheid creëert die zo uniek is voor ‘onze’ opleiding.
    Een belangrijk onderdeel van Gerard's ongebruikelijke aanpak en filosofie achter de opleiding.

    Waar ik altijd respect voor heb gehad was Gerard's enorme brede kennis en interesse; van pijpleidingen, via muziek naar filosofie en geschiedenis. Een brede interesse en ontwikkeling, die bij de jonge pipeliners meestal nog ver te zoeken was en die regelmatig tot verbaasde blikken tijdens de lesweekenden zorgde wanneer hij een zeker element van een pijpleiding moeiteloos vastknoopte aan een filosoof.
    We moesten nog veel leren. En nog steeds.

    Door de opleiding MPT ben ik veel genuanceerder en breder naar ons vakgebied gaan kijken en ik durf wel te zeggen dat Gerard de aanleiding is geweest dat ik de overstap naar andere disciplines binnen de pijpleidingbranche heb gemaakt. Gerard omschreef het doel vande opleiding altijd als volgt: "jullie moeten je vleugels uitslaan”. Zijn brede visie en positieve motivatie van de studenten heeft menigeen hiertoe aangezet.

    Ik heb niet de illusie dat ik Gerard in mijn huidige rol als voorzitter van de Stichting Pipeliner kan evenaren. En dat probeer ik ook niet, want dat is onmogelijk. Wat ik wél kan doen is zijn erfgoed zo goed mogelijke in stand houden en voortzetten, iets wat samen met de bestuursleden van de Stichting Pipeliner en Léon Pijls tot nu toe aardig lukt.

    Gerard, bedankt voor je eindeloze drive om deze opleiding op te zetten. Het heeft mij en vele anderen het zetje gegeven dat we nodig hadden om onze vleugels uit te slaan. We zullen het nu zelf moeten doen...

    Cindy - Zuidhorn
    17 september 2018

    Deel deze pagina:

   • Samen Gerard,
    reactie 7   |   niet OK
    Samen, vele uren zijn er vergaderd in de commissies van Het BIG.
    Samen, nagedacht hoe en in welke vorm er meer aandacht moest komen voor het vakgebied pipeliner.
    Samen veel leuke uren beleeft na de bijeenkomsten.
    Uiteindelijk hebben alle inspanningen geleid tot de cursus “Pipeliner”.
    Samen waren we op jaren van de herinnering gekomen.
    Nu moeten we afscheid van je nemen.
    De herinnering blijft.


    Leo - Lexmond
    17 september 2018

    Deel deze pagina:

   • Bedankt Gerard
    reactie 6   |   niet OK
    Bedankt Gerard! Dank voor je inzet in de ondergrondse wereld van buisleidingen. Je bent een inspiratiebron voor velen geweest. Door jezelf maximaal in te zetten voor onder andere de opleiding van de pipeliner heb je de leidingenbranche op de kaart weten te zetten en te houden. Veel sterkte voor de nabestaanden.

    Niels - Oud Beijerland
    17 september 2018

    Deel deze pagina:

   • Ons oprechte medeleven
    reactie 5   |   niet OK
    Dagelijks werken wij met het programma PLE en mensen van ons zitten op de Pipeliner opleiding. Zo worden wij dagelijks herinnerd aan wat Gerard Kruisman voor onze branche betekend heeft.
    Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.
    Amsterdam Engineering B.V.
    Maarten Renz

    Maarten - Den Haag
    17 september 2018

    Deel deze pagina:

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie

   Inspiratie nodig voor uw reactie?


   De mooiste herinneringen zijn vaak eenvoudige momenten waar je het eerst aan denkt. Condoleances zijn vaak de woorden die als eerste in je opkomen om verdriet te delen.


   Tips nodig voor het schrijven van condoleances of herinneringen?


   Niet iedereen die reageert kent zowel de nabestaanden als de persoon die overleden is.
   Het gaat om uw betrokkenheid, een reactie plaatsen is dan altijd gepast.