Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Geert Hoornweg

04-12-195511-03-2022
   Ik heb de droeve plicht jullie te melden dat mijn broer, Geert Hoornweg, jl. 11 maart op 66 jarige leeftijd is overleden.
   Nadat bij Geert ruim 6 jaar geleden (long- en bot-) kanker was geconstateerd, werd hem nog een levensverwachting van zo'n 2 jaar gegeven. Na chemo en bestralingen is deze periode uiteindelijk ruim 6 jaar geworden. Dat deze behandelingen soms gepaard gingen met veel narigheid voor Geert behoeft geen betoog. Aan de andere kant zag Geert het ook positief in: zoveel extra jaren waren hem nog gegeven, zo veel jaren meer dan wat de specialisten hem voorspeld hadden.

   De laatste 2 ½ maand van zijn leven heeft Geert doorgebracht in hospice Issoria in Leiden, waar hij bijzonder liefdevol verpleegd werd. Waarvoor onze grote dank. Tijdens deze periode werd Geert dagelijks bezocht door zijn goede vrienden en familie. Door de kwaliteit van de verpleging en het frequente bezoek heeft Geert (deels) een prettige eindfase van zijn leven gehad, waarbij hij zelfs nog kon opleven en met zijn typische, bijzondere humor zijn situatie tegemoet trad.
   Tijdens dit verblijf in Issoria is Geert ook nog bezocht door het voltallige bestuur van zijn 25-jarige grote hobby, de Bill Baker Big Band, waar hij al deze jaren de vaste drummer was. Met de BBBB heeft Geert onvergetelijke internationale tournees heeft gemaakt.

   Geert heeft zijn lichaam aan de wetenschap ter beschikking gesteld. Om deze reden is er geen begrafenis of crematie.

   Ik dank iedereen voor zijn / haar belangstelling en medeleven.