Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Herinneringsplek Flevoziekenhuis

      Vanuit het Flevoziekenhuis staan we stil bij iedereen die is overleden of wiens leven ingrijpend is veranderd door corona, een andere ziekte of beperking. Steek een kaarsje aan met een persoonlijke boodschap om iemand te herinneren of te steunen.