Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Cornelis Sandy Rijskamp

08-05-194502-09-2022
   Wij zouden het heel fijn en waardevol vinden als je naast je condoleances, wat van jouw herinneringen aan onze pa (broer, opa, echtgenoot) wilt delen: een foto, filmpje een paar woorden. Hoe klein ook... dankjewel namens ons allemaal.
   Onze lieve vader, echtgenoot, broer en opa wilde nog heel lang leven. Nog 25 jaar zei hij twee jaar terug. Maar nu, twee jaar later, hebben we al afscheid moeten nemen. Sandy was een bijzondere man en dat zeg ik met een glimlach. Ik denk dat velen met een glimlach terug zullen denken aan ontmoetingen met of uitspraken van hem. Hij had vele passies en veel kennis van die passies zoals natuur in brede zin, maar ook (familie)geschiedenis, genealogie, vliegend en varend spul, zeilen, muziek (luisteren), geografie, culturele antropologie, tuinieren, huisdieren en fotografie! En natuurlijk altijd met zijn sport (en gewicht) bezig. En de laatste decennia alle tijd om te genieten van zijn leven met zijn gezin op de Filipijnen.

   We would be very happy and valuable if you, in addition to your condolences, would like to share some of your memories of our dad (brother, grandfather, husband): a photo, video, a few words. No matter how small... thank you on behalf of all of us.
   Our dear father, husband, brother and grandfather wanted to live a long life. Another 25 years, he said two years ago. But now, two years later, we have already had to say goodbye. Sandy was a special man and I say that with a smile. I think that many will think back to meetings or statements of him with a smile. He had many passions and a lot of knowledge of those passions such as nature in a broad sense, but also (family) history, genealogy, flying and sailing equipment, sailing, music (listening), geography, cultural anthropology, gardening, pets and photography! And of course always busy with his sport (and weight). And the last few decades all the time to enjoy his life with his family in the Philippines.